Selectează o Pagină

avocat Tîrnovan Oana Raluca

Cabinetul individual avocat Tîrnovan Oana Raluca își desfășoară activitatea în temeiul Legii 51/1995 și a statutului profesiei de avocat, fiind înscris în tabloul avocaților din cadrul Baroului Suceava și este recunoscut pentru abordarea pragmatică și creativă a problemelor juridice încredințate de clienți.

avocat tirnovan oana raluca

Prin Cabinetul de avocatură ofer servicii de reprezentare la toate treptele de jurisdicție, la cel mai bun raport calitate/preț.
Ofer asistență juridică, consultanță juridică, negocieri în domeniul dreptului civil, drept comercial, dreptul familiei (divorț, partaj, tutelă etc), drept administrativ, drept financiar și fiscal.
De asemenea, ofer consultanță în retrocedări, procese de divorț sau partaj, procese de moștenire, succesiune, intabulare, contracte civile, tranzacții imobiliare, dreptul afacerilor, litigii comerciale, recuperări creanțe, inclusiv ale asociațiilor de proprietari, revendicări imobiliare, executare silită mobiliară și imobiliară a creanțelor dumneavoastră, recuperare debite, asigurând reprezentare prin avocat pledant în instanță, redactări și certificări acte constitutive pentru înființare de societăți comerciale, obținere certificate constatatoare și certificate de înmatriculare pentru firme, asigurând relația cu Camera de Comerț.

Obiectivul meu constă în soluționarea cât mai rapidă a problemelor dumneavoastră juridice de orice natură și acordarea de consultații juridice care să vină în sprijinul ideilor dumneavoastră de afaceri, încercând să acopăr, în acest scop, o paletă largă de domenii juridice, pentru a obține cele mai bune rezultate în timp util pentru dumneavoastră.

În vederea realizării obiectivului arătat, Cabinetul colaborează cu experți din toate domeniile, Birouri de Executori Judecatorești, Notariate, bănci, arhitecți etc.

Cabinet individual avocat Tirnovan Oana Raluca

Bulevardul Ștefan cel Mare 43, bl. E3, sc. D, ap. 8, Suceava 720046, Romania
Cabinetul individual avocat Tîrnovan Oana Raluca a fost înființat în anul 2004 prin Decizia Baroului Suceava nr. 2 din 5.01.2004, în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Studii și specializări:

 • 1996 – 2000 – Facultatea de Drept ”Mihail Kogălniceanu” Iași.
 • 2000 – licență în drept la Universitatea A.I. Cuza, Iași.

Activitate profesională:

 • membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România.

În prezent activitatea profesională a Cabinetului individual de avocatură se desfășoară în principal în Suceava.
Prin actualizarea permanentă a pregătirii profesionale, prin menținerea și diversificarea cunoștințelor în domeniile în care se exercită profesia, cabinetul individual avocat Tîrnovan Oana Raluca acordă consultații juridice în domenii de interes pentru clienții săi, asigură asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice.

Niciodată nu vor fi respectate legile într-un stat unde nu există frica de pedeapsă.

(Sofocle, 496 BC – 406 BC)

Dreptatea fără putere este neputincioasă, puterea fără dreptate este tiranică.

(Blaise Pascal, 1623 – 1662)

Să nu fie pedeapsa mai gravă decât e vina.

(Cicero, 107 BC – 44 BC)

Servicii juridice

 

Serviciile oferite de Cabinetul de avocatură:

 • consultații și cereri cu caracter juridic
 • asistare și reprezentare juridică
 • redactare de acte juridice, atestare a identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare
 • înființări de societăți comerciale și înregistrarea acestora, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate

Voi întocmi și formula în numele și/sau interesul clientului cereri, notificări, memorii sau petiții către autorități, instituții și alte persoane, în scopul ocrotirii și apărării drepturilor și intereselor legitime.

Vă voi reprezenta cu diligența unui bun profesionist, în limitele legii.
Asistarea și reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, a autorităților și instituțiilor publice se va realiza prin diligență profesională adecvată. În cazul în care mă voi angaja să vă asist sau să vă reprezint într-o procedură legală, veți beneficia de o pregătire temeinică a cauzelor, dosarelor și proiectelor, cu promptitudine și potrivit naturii cazului.

În cadrul Cabinetului de avocatură dau dovadă de competență profesională, folosind cunoștințe juridice adecvate, abilitățile practice specifice și pregătirea rezonabil necesară pentru asistarea sau reprezentarea concretă a dumneavoastră.

Consultațiile juridice pot fi acordate, în scris sau verbal, în domenii de interes precum:

 • redactarea sau furnizarea, folosind orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice și informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată
 • elaborarea de opinii legale
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții, statute etc) și asistarea la negocierile referitoare la acestea
 • participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condițiile legii
 • orice alte consultații în domeniul juridic

Avocat Drept Civil

 • pretenții, acțiuni posesorii, revendicări, obligații de a face, succesiuni și partaje, ieșire din indiviziune, evacuări, granițuiri, cadastru. intabulare, radiere ipoteci, contracte vânzare-cumpărare, donații, schimb, închiriere, comodat, gaj, împrumut, pretenții împotriva companiilor de asigurare/reasigurare.
 • în cadrul procedurii de executare silită: investiri cu formulă executorie, asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurilor de executare silită în fața executorilor judecătorești și a instanței de judecată, contestații și opoziții la executare.

Avocat Drept Penal

 • asistare de specialitate în fața organelor de poliție sau procuratură, precum și în instanțele judecătorești la toate nivelurile jurisdicționale (fond, apel, recurs), redactare de sesizări și plângeri penale.

Avocat Dreptul Familiei

 • divorț, anularea căsătoriei, partaj bunuri comune ale soților, adopție, custodie minori, tăgadă sau stabilirea paternității, stabilire sau modificarea pensiei alimentare.

Avocat Drept Comercial

 • înființare de firme, consultanță juridică în vederea obținerii avizelor de funcționare, concepere și redactare hotărâre AGA, act constitutiv, acte adiționale de modificare, cesiuni și vânzări de acțiuni și părți sociale, majorare sau micșorare de capital social, înființare puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de înregistrarea unei societăți comerciale.
 • recuperare de creanțe, somații de plată, concilieri, asistență la negocieri în vederea încheierii contractelor comerciale.
 • întocmire, redactare și atestare de contracte comerciale, tranzacții comerciale, arbitraj, mediere și conciliere, litigii referitoare la încălcarea obligațiilor contractuale, reprezentare în fața instanțelor de judecată de drept comun și arbitrale.

Avocat Dreptul Muncii

 • consultanță raporturi de muncă, litigiile raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit.
 • contestații împotriva deciziei de concediere a salariatului, contestații împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare, litigii în legătură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă și a clauzei de confidențialitate.
Cabinet individual de avocat
Tîrnovan Oana Raluca

strada Ștefan cel Mare nr. 43
bloc E3, scara D, apartament 8
Suceava, 720046
județul Suceava, România
mobil: 0747.050.454
sms: trimite-mi un SMS
email: oana@tirnovan.ro
facebook page


Cabinet individual de avocat
Tîrnovan Oana Raluca

bulevardul George Enescu nr. 29
bloc T48, scara A, apartament 31
Suceava, 720246
județul Suceava, România

FORMULAR DE CONTACT

11 + 10 =

Prezentul site nu este folosit ca reclamă în scopul dobândirii de clienți, fiind destinat să asigure publicului informații cu privire la activitatea desfășurată de către societatea noastră în conformitate cu art.230 din statutul profesional de avocat.
Materialele conținute de acest website au caracter informativ general și nu reprezintă o consultanță profesională sau juridică.


design: Sorin Crăciun
găzduire web: CHROOT.ro